Ochrana soukromí

Tento webový portál (Služba) je provozován společností Webratings spol. s r.o. se sídlem ve Vratislavi (50-062) na adrese Plac Solny 14/3, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem pro Vratislav-Fabryczní pod sp.zn. KRS 0000798413, IČ 8971869874, REGON 384157422.

Zásady ochrany osobních údajů stanovují pravidla ukládání a přístupu k informacím na zařízeních uživatele pomocí souborů cookies, které slouží k poskytování služeb prostřednictvím internetu správcem, stejně jako pravidla pro používání upozornění Web Push službou.

Uživatel je povinen pečlivě seznámit se se všemi ustanoveními těchto Podmínek a přijmout jejich podmínky před začátkem používání Služby. Používáním Služby potvrzujete své přijetí těchto podmínek stanovených v Zásadách ochrany osobních údajů.

Služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Neodpovídáme za zásady ochrany osobních údajů platné na těchto webových stránkách. Doporučujeme se seznámit se s příslušnými zásadami ochrany osobních údajů na těchto stránkách. Tato zásada ochrany osobních údajů se vztahuje pouze na webové stránky na adrese https://vzduchexpert.cz/.

Uživatelé mohou změnit nastavení souborů cookies ve svých internetových prohlížečích, například částečně omezit nebo zcela zakázat možnost ukládání souborů cookies. V Podmínkách je uvedeno, jak Uživatel může samostatně změnit nastavení souborů cookies v případě nejpoužívanějších internetových prohlížečů. Pokud nedojde ke změně nastavení výše uvedeného rozsahu, budou soubory cookies uloženy v paměti zařízení.

Uživatel je povinen pečlivě seznámit se s celým tímto pravidly a přijmout jeho podmínky před začátkem používání služby. Použitím služby potvrzujete přijetí těchto podmínek stanovených v Zásadách ochrany osobních údajů.

Služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Nemůžeme nést odpovědnost za zásady ochrany osobních údajů platné na těchto stránkách. Doporučujeme se seznámit s příslušnou zásadou ochrany osobních údajů po přechodu na jiné stránky. Tato zásada ochrany osobních údajů se vztahuje pouze na webové stránky dostupné na adrese https://vzduchexpert.cz/.

Użytkownicy mogą zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies w swoich przeglądarkach internetowych, np. mogą częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. Regulamin wskazuje w jaki sposób Użytkownik w sposób samodzielny może dokonać zmiany ustawień dotyczących plików Cookies w przypadku najpopularniejszych przeglądarek internetowych. W przypadku braku zmiany ustawień w powyższym zakresie, pliki Cookies zostaną zapisane w pamięci Urządzeń.

Zmiana ustawień plików Cookies przez Użytkownika może ograniczyć funkcjonalność Serwisu (przykładowo w sklepie internetowym niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez fo

Uživatelé mohou v svojí internetové prohlížeči změnit nastavení souborů cookies, například je částečně omezit nebo zcela zakázat jejich ukládání. Podmínky stanovují, jak může uživatel samostatně provést změny v nastavení souborů cookies pro nejpoužívanější internetové prohlížeče. Pokud uživatel v této oblasti nezmění nastavení, soubory cookies budou uloženy v paměti zařízení.

Změna nastavení souborů cookies uživatelem může omezit funkčnost služby (například při nákupu v internetovém obchodě nemusí být možné dokončit objednávku přes objednávkový formulář kvůli neschopnosti ukládat produkty do košíku během dalších kroků objednávky).

Pokud máte jakékoliv dotazy, připomínky nebo návrhy týkající se této zásady ochrany soukromí a souborů cookies nebo upozornění na push notifikace, obraťte se na nás na následující e-mailovou adresu:

rmularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania zamówienia). 

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki ochrony prywatności i plików Cookies czy powiadomień Web Push, prosimy o skontaktowanie się z nami pod następującym adresem email:

info@vzduchexpert.cz

§ 1 

Definicje

Správce – společnost pod názvem Webratings spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem ve Vratislavi (50-062) na adrese Plac Solny 14/3, zapsanou v obchodním rejstříku Krajowego Rejestru Sądowego vedeném Soudem okresním pro Vratislav-Fabryczná ve Vratislavi, VI oddíl ekonomický Krajowego Rejestru Sądowego pod číslem KRS 0000798413, IČ DPH 8971869874, REGON 384157422, která poskytuje elektronické služby prostřednictvím Služby a uchovává a získává přístup k informacím v zařízeních Uživatele a rovněž poskytuje prostřednictvím Služby push notifikace Web Push.

Cookies – znamená informační data, zejména malé textové soubory, které jsou uloženy a uchovávány na zařízeních, kterými Uživatel používá webové stránky Služby.

Cookies Správce – znamená Cookies umístěné Správcem, které souvisejí se poskytováním elektronických služeb Správce prostřednictvím Služby.

Externí Cookies – znamená Cookies umístěné partnery Správce prostřednictvím webové stránky Služby.

Trvalé cookies – znamenají cookies uložené na zařízení Uživatele, které Uživatel používá při využívání služeb poskytovaných elektronickou cestou Správcem a zůstávají tam až do jejich smazání. Ukončení relace daného prohlížeče nebo vypnutí zařízení neznamená jejich odstranění z zařízení Uživatele. Mechanismus trvalých cookies neumožňuje Správci ani jiným třetím stranám stahovat žádné osobní údaje nebo důvěrné informace z zařízení Uživatele.

Session cookies – jsou uloženy na zařízení Uživatele a zůstávají tam až do ukončení relace daného prohlížeče. Uložené informace jsou poté trvale odstraněny z paměti zařízení. Mechanismus session cookies neumožňuje Správci ani jiným třetím stranám stahovat žádné osobní údaje nebo důvěrné informace z zařízení Uživatele.

Servis – znamená webovou stránku, pod kterou správce provozuje internetový servis v doméně https://vzduchexpert.cz/.

Zařízení – znamená elektronické zařízení, prostřednictvím kterého uživatel získává přístup k webovým stránkám servisu.

Web Push – znamená zprávy obsahující například marketingové informace, včetně aktuálních nabídek dostupných na servisu, které jsou odesílány servisem do uživatelova webového prohlížeče. Upozornění Web Push jsou odesílána do uživatelova webového prohlížeče pouze po získání souhlasu uživatele s takovou komunikací.

Uživatel – znamená subjekt, pro kterého mohou být poskytovány elektronické služby v souladu s Pravidly ochrany osobních údajů a platnými právními předpisy nebo s nímž může být uzavřena smlouva o poskytování služeb prostřednictvím elektronické cesty správcem.

Pravidla ochrany osobních údajů – znamenají tento dokument.

§ 2 

Druhy používaných souborů cookies.

Soubory cookies používané správcem jsou bezpečné pro zařízení uživatele. Zejména není možné, aby se na zařízení uživatele dostaly viry nebo jiný nežádoucí nebo škodlivý software. Tyto soubory umožňují identifikovat software, který uživatel používá, a přizpůsobit službu individuálně každému uživateli. Soubory cookies obvykle obsahují název domény, ze které pocházejí, dobu, po kterou jsou uloženy na zařízení, a přiřazenou hodnotu.
Správce používá dva typy souborů: trvalé cookies a dočasné cookies.
Uživatel má možnost omezit nebo zakázat přístup souborů cookies na své zařízení. Pokud tuto možnost využije, bude možné používat službu s výjimkou funkcí, které vyžadují soubory cookies z povahy samotné služby.

§ 3 

Účely, pro které jsou používány soubory cookies.

Správce používá soubory cookies správce pro následující účely:
1. Konfigurace služby – přizpůsobení obsahu webových stránek služby uživatelským preferencím a optimalizace používání webových stránek služby.
2. Analýza, výzkum a audit sledování služby – shromažďování obecných a anonymních statistických dat, vytváření anonymních statistik prostřednictvím analytických nástrojů, které pomáhají porozumět, jak uživatelé služby používají webové stránky služby, což umožňuje zlepšovat jejich strukturu a obsah.
3. Poskytování reklamních služeb – zobrazování reklamních sdělení přizpůsobených uživatelským preferencím.
Správce služby používá externí soubory cookies pro následující účely:
1. Konfigurace služby – přizpůsobení obsahu webových stránek služby uživatelským preferencím a optimalizace používání webových stránek služby (správce souborů cookies: i-Systems sp. z o.o. komandytowa se sídlem v Opole).
2. Analýza, výzkum a audit sledování služby – shromažďování obecných a anonymních statistických dat prostřednictvím analytických nástrojů Facebook Pixel a Google Analytics (správce souborů cookies: Google Inc. se sídlem v USA).
3. Poskytování reklamních služeb – zobrazování reklamních sdělení přizpůsobených uživatelským preferencím s využitím nástrojů Google Ads (správce souborů cookies: Google Inc. se sídlem v USA).
Správce používá soubory cookies správce k provádění nezbytných procesů pro plnou funkčnost webových stránek, zejména pro přizpůsobení obsahu webových stránek služby uživatelským preferencím a optimalizaci používání webových stránek služby. Tyto soubory umožňují rozpoznat základní parametry uživatelova zařízení a správně zobrazit webovou stránku přizpůsobenou jeho individuálním potřebám.
Správce služby používá externí soubory cookies především pro sběr obecných a anonymních statistických dat prostřednictvím analytických nástrojů Facebook Pixel a Google Analytics (správce externích souborů cookies: Google Inc. se sídlem v USA).

§ 4 

Možnosti stanovení podmínek ukládání nebo získávání přístupu k souborům cookies uživatelem.

Uživatel může samostatně a kdykoli změnit nastavení související se soubory cookies a určit podmínky pro jejich ukládání a získávání přístupu souborů cookies k zařízení uživatele. Uživatel může provést změny výše zmíněných nastavení pomocí nastavení internetového prohlížeče nebo konfigurace služby. Tato nastavení mohou být změněna zejména tak, aby automaticky blokovala obsluhu souborů cookies v nastavení internetového prohlížeče nebo informovala o jejich umístění na zařízení uživatele. Podrobné informace o možnostech a způsobech manipulace se soubory cookies jsou k dispozici v nastaveních softwaru (internetového prohlížeče). Správce nenese žádnou odpovědnost za nemožnost uživatele využívat služby v případě, že omezení v možnostech využití služby nastane v důsledku změny nastavení týkajících se souborů cookies v internetovém prohlížeči používaném uživatelem na zařízení. Uživatel může kdykoli odstranit soubory cookies pomocí dostupných funkcí ve svém internetovém prohlížeči. Omezení použití souborů cookies může mít vliv na některé dostupné funkce na webové stránce služby. Pro správu nastavení souborů cookies by měl uživatel zvolit z následujícího seznamu svůj internetový prohlížeč/ operační systém, který používá na svém zařízení, a postupovat podle příslušných pokynů pro samostatnou správu souborů cookies při používání služby:

  1. Chrome
  2. Safari
  3. Firefox
  4. Opera
  5. Android
  6. Safari (iOS)
  7. Window Phone

§ 5

Oznámení Web Push

Oznámení Web Push jsou zasílána do internetového prohlížeče uživatele pouze po udělení souhlasu s jejich přijímáním. Pro udělení souhlasu s přijímáním oznámení Web Push by měl uživatel v komunikaci zasílané jeho internetovým prohlížečem zaškrtnout možnost „zobrazovat oznámení“ nebo jinou ekvivalentní možnost (každý prohlížeč může tuto možnost pojmenovávat jinak).
Souhlas s přijímáním oznámení Web Push může být kdykoli odvolán změnou nastavení internetového prohlížeče uživatele.
Správce nezpracovává žádné osobní údaje uživatelů, kteří využívají oznámení Web Push. Uživatelé jsou identifikováni pouze na základě informací, které jsou uloženy v jejich internetových prohlížečích, ke kterým správce nemá přístup.

§ 6

Zpracování a ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů Uživatele je Správce, tj. společnost Webratings spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem ve Wrocławi (50-062) na adrese Plac Solny 14/3, zapsanou v obchodním rejstříku Krajního soudního rejstříku vedeného Městským soudem ve Wrocławi-Fabrycznej ve Wrocławi, oddíl VI, rejstříkové číslo KRS 0000798413, IČO 8971869874, REGON 384157422.
Správce vynakládá veškeré úsilí na dodržování soukromí a zajištění bezpečnosti osobních údajů Uživatele získaných prostřednictvím Služby v souladu se všeobecně platnými právními předpisy.
Správce, jako správce osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“), je odpovědnou osobou za veškeré osobní údaje poskytnuté Správci Uživatelem nebo získané například prostřednictvím Služby.
Správce může zpracovávat následující osobní údaje Usuživatele nezbytné k navázání, vytvoření obsahu, změně nebo ukončení právního vztahu mezi nimi:
příjmení a jména Usuživatele;
elektronické adresy Usuživatele.
Za účelem plnění smluv nebo provedení jiné právní činnosti s Usuživatelem může poskytovatel zpracovávat další údaje nezbytné vzhledem k povaze poskytované služby nebo způsobu jejího vyúčtování.

Správce rozlišuje a označuje ty z údajů, o nichž se hovoří v § 6 odst. 5 Zásad ochrany osobních údajů, jako údaje, jejichž poskytnutí je nezbytné pro poskytování služby elektronickou cestou. Správce může zpracovávat, se souhlasem příjemce služby a za účelem reklamy, výzkumu trhu a chování a preferencí příjemců služeb, s využitím výsledků těchto výzkumů za účelem zlepšení kvality služeb poskytovaných poskytovatelem, další údaje týkající se příjemce služby, které nejsou nezbytné pro poskytování služby elektronickou cestou. Správce může zpracovávat následující údaje, které charakterizují způsob, jakým příjemce služby využívá službu poskytovanou elektronickou cestou (provozní údaje): identifikace příjemce služby přidělená na základě údajů uvedených v § 6 odst. 4 Všeobecných podmínek; identifikace ukončení telekomunikační sítě nebo systému; teleinformatika, kterou příjemce služby využíval; informace o zahájení, ukončení a rozsahu každého použití služby poskytované elektronickou cestou; informace o využití služeb poskytovaných elektronickou cestou příjemcem služby. Správce zdarma poskytuje údaje, o nichž se hovoří v § 6 odst. 4-8 Všeobecných podmínek, orgánům státní správy oprávněným na základě samostatných předpisů pro účely jejich řízení. Zpracování osobních údajů uživatelů probíhá v souladu s platnými právními předpisy, tj. nařízením, zákonem o ochraně osobních údajů, zákonem o poskytování služeb elektronickou cestou a telekomunikačním zákonem. Osobní údaje uživatelů budou zpracovávány správcem pro účely související s využíváním služby uživateli, pro účely vyplývající z oprávněných zájmů správce a také na základě souhlasu uživatele – pro účely v souladu s obsahem a rozsahem uděleného souhlasu (včetně obchodních a marketingových účelů a zasílání newsletteru). Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro využívání některých funkcí služby. Nedodání osobních údajů znemožní využívání některých funkcí služby. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě a v rámci souhlasu získaného od osoby, které se údaje týkají. Osobní údaje mohou být předávány třetím stranám spolupracujícím se správcem za účelem plnění smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou nebo jiných smluv uzavřených s uživatelem.

Uživateli přísluší právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, právo na opravu, vymazání nebo omezení zpracování těchto údajů.
Uživateli přísluší právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním.
Osobní údaje budou správcem uchovávány do odvolání souhlasu uživatele se zpracováním a v rozsahu zpracování osobních údajů uživatele v oprávněných zájmech správce – po dobu stanovenou právními předpisy a oprávněným účelem dalšího zpracování, zejména pro účely identifikace případných nároků uživatelů souvisejících s činností služby.

§ 7

Změny politiky ochrany osobních údajů a souborů cookies.

Aktuální obsah Zásad ochrany osobních údajů a veškeré změny týkající se politiky ochrany osobních údajů a souborů cookies budou k dispozici na adrese: info@vzduchexpert.cz.